• Uddokta Barta
  • 266, West Nakhalpara, Tejgaon, Dhaka-1215